Thiết kế phông cưới

Để lễ cưới trở nên ấn tượng và mang đậm dấu ấn thì việc trang trí sân khấu cũng như thiết kế phông cưới hết sức quan trọng. Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo nên mẫu phông cưới sáng tạo với hai cách thể hiện đó là phông cưới trang trí hoa dạng nổi và phông cưới in bạt khổ lớn.